2015

Randonnée VTT 2015

Lapoutroie 2015

Vakanzaktioun vun der Gemeng Peiteng 2015

D'Union cycliste huet 3 flotter Deeg mat den Kanner vun der Gemeng verbruecht.

Mat den Peitenger Kanner sin mir iwert d'Velospist bis Kenzeg gefuer. No enger Paus op der scheiner Spillplaatz sin mer nees zreck gefuer.

Mat den Rodanger Kanner waren mer mam Mountainbike bis op Fond-de-gras an dun Richtung Lamadelaine bei den Mirador, d'Schiedheischen an lansch d'Ausgriewungen um Tetelbierg. Mir konnten hinnen och weisen wie e Pneu geflickt get.

Den leschten Dag haaten mer e Parcours opgebaut wou d'Kanner hir Geschecklichkeet konnten enner Beweis stellen.

Alles huet wonnerbar geklappt an et huet eis genee souvill Freed gemach wie den Kanner.

Marcel Ernzer 2015

Assemblée générale UCR 2015

Divers 2015